Oblačila

EN 342 Zaščita pred mrazom
EN 343 Zaščita pred dežjem
EN 1149 Zaščita pred statično elektriko
EN ISO 11393 Zaščita pred rezi z motorno žago
EN ISO 13998 Zaščita pred urezninami in vbodi z ročnimi noži
EN 1073-2 Zaščita pred kontaminacijo z radioaktivnimi delci
EN 14126 Zaščita pred nevarnimi mikroorganizmi
EN 943-1 Oblačila, neprepustna za plin, TIP 1
EN 943-1 Oblačila, ki ne prepuščajo plinov, TIP 2
EN 14605 Zaščita pred brizganjem tekočih kemikalij, TIP 3
EN 14605 Zaščita pred tekočimi aerosoli, TIP 4
EN 13982 Sklop standardov, ki obravnavajo zaščito pred prodiranjem trdnih delcev in zaščito pred aerosoli, TIP 5
EN 13034 Omejena zaščita pred brizganjem tekočih kemikalij, TIP 6
EN 14058 Oblačila za zaščito pred mrazom
EN 531

EN ISO 11612

Zaščita pred vročino in ognjem
EN 533

EN ISO 14116

Zaščita pred vročino in požarom – materiali in sklopi materialov z omejenim širjenjem plamena
EN ISO 11611 Zaščitna oblačila za uporabo pri varjenju in podobnih postopkih
EN 61482-2: Razred x Oblačila za zaščito pred toplotnim učinkom električnega obloka
EN 61482-2: 2018 Oblačila za zaščito pred toplotnim učinkom električnega obloka
EN 61340 ESD Zaščita elektronskih komponent pred elektrostatičnimi pojavi
EN ISO 20471 Visoko vidna opozorilna oblačila za profesionalno uporabo
RIS 3279 TOM Standard za visoko vidna opozorilna oblačila za železnice
EN 469 Zaščitna obleka za gasilce – zahteve in preskusne metode za zaščitno obleko za gasilce
EN 13758-2 Zaščita pred UV sončnim sevanjem
EN ISO 13688 Zaščitna obleka – splošne zahteve
EN 13356 Opozorilni dodatki za neprofesionalno uporabo
EN 1150 Vidna oblačila za nepoklicno uporabo

Rokavice

EN 407 Zaščita pred vročino in ognjem

a) obnašanje pri gorenju

b) odpornost proti kontaktni toploti

c) odpornost proti konvekcijski toploti

d) odpornost na toplotno sevanje

e) odpornost na brizganje staljene kovine

f) odpornost na velike količine staljene kovine

EN 388 Mehanska tveganja

a) proti obrabi (0-4)

b) proti rezu (0-5)

c) proti zlomu (0-4)

d) proti predrtju (0-4)

e) odpornost na rez po ISO 13997 (AF)

f) odpornost na udarce (P)

EN ISO 374-1 TIP A

 

Rokavice za zaščito pred visokimi kemičnimi tveganji (U, V, W, X, Y, Z predstavljajo kodne črke za kemikalije, kjer so izpolnjene zahteve EN ISO 374-1)
EN ISO 374-1 TIP B

 

Rokavice za zaščito pred srednjim kemičnim tveganjem (X, Y, Z predstavljajo kodne črke za kemikalije, kjer so izpolnjene zahteve EN ISO 374-1)
EN ISO 374-1 TIP C Rokavice za zaščito pred nizkimi kemičnimi tveganji
EN ISO 374-5 Zaščita pred nevarnimi mikroorganizmi
EN 421 Zaščitne rokavice proti ionizirajočemu sevanju in radioaktivnemu onesnaženju
EN 381-7 Zaščitna obleka za uporabnike ročnih motornih žag – 7. del: Zahteve za zaščitne rokavice proti urezninam z motorno žago
EN 12477 Rokavice za varilce
DIN EN 1082 Zaščita pred urezninami in vbodi z ročnimi noži
EN 511 Zaščita pred mrazom
EN ISO 10819 Zaščitne rokavice proti tresljajem – tresljaji in udarci – tresljaji dlani in rok
EN 60903 Delo pod napetostjo
EN 61340 ESD Zaščita elektronskih komponent pred elektrostatičnimi pojavi

 

Kodne črke za kemikalije, v skladu z EN ISO 374-1:2016:

A Metanol / B Aceton / C Acetonitril / D Diklorometan / E Ogljikov disulfid / F Toluen / G Dietilamin / H Tetrahidrofuran / I Etil acetat / J n-heptan / K Natrijev hidroksid 40 % / L Žveplova kislina 96 % / M – Dušikova kislina 65 % / N – ocetna kislina 99 % / O – amoniak 25 % / P – vodikov peroksid 30 % / S – fluorovodikova kislina 40 % / T – formaldehid 37 %

Obutev

DELOVNI IN ZAŠČITNI ČEVLJI BASIC KATEGORIJE
EN ISO 20345:2011 ZAŠČITNI ČEVLJI (s kapico)
SB Izpolnjuje osnovne zahteve standarda
S1 SB + zaprt predel pete, antistatične lastnosti, absorpcija energije v predelu pete
S2 S1 + prodiranje in absorpcija vode
S3 S2 + odpornost proti predrtju, vzorčast podplat
S4 SB + antistatične lastnosti, absorpcija energije v predelu pete
S5 S4 + odpornost proti predrtju, vzorčast podplat
EN ISO 20347:2012 DELOVNI ČEVLJI (brez kapice)
OB Izpolnjuje osnovne zahteve standarda
Q1 OB + zaprt predel pete, antistatične lastnosti, absorpcija energije v predelu pete
O2 O1 + prodiranje in absorpcija vode
O3 O2 + odpornost proti predrtju, vzorčast podplat
Q4 OB + zaprt predel pete, antistatične lastnosti, absorpcija energije v predelu pete
V5 O4 + odpornost proti predrtju, vzorčast podplat
EN ISO 17249 Zaščitni čevlji, odporni na ureznine z motorno žago

Zaščita oči

EN 166 Oznaka zagotavlja minimalno odpornost varnostnih očal na vsakodnevna tveganja, vključno z nenamernim padcem očal na tla, staranjem zaradi svetlobe, odpornostjo na vročino in korozijo itd.
EN 169 Osebna zaščita oči – filtri za varilne in podobne tehnologije
EN 170 Zahteve za faktor prepustnosti svetlobe
EN 172 Osebna sredstva za zaščito oči – sončni filtri za profesionalno uporabo
EN 175 Sredstva za zaščito oči in obraza pri varjenju in podobnih postopkih

 

EN 1731 Mrežasti izdelki za zaščito oči in obraza
EN 379 Avtomatski varilni filtri

Zaščita sluha

EN 352:2002 Niz evropskih standardov, ki se nanašajo na različne ščitnike za sluh, določa zahteve za konstrukcijo, obliko in lastnosti, preskusne metode, zahteve za označevanje in informacije za uporabnika.
EN 458:2004 Ščitniki za sluh – priporočila za izbiro, uporabo, nego in vzdrževanje. SNR: xx dB utežena vrednost zmanjšanja šuma SNR. To je vrednost, ki se uporablja za primerjavo različnih vrst varoval za sluh. Na splošno višja vrednost SNR pomeni večje dušenje v hrupnem frekvenčnem območju. Vendar to ne pomeni, da je dušenje zaščitnika enako pri visokih, srednjih in nizkih frekvencah šuma.
SNR: xx d8 Ponderirana vrednost zmanjšanja hrupa. To je vrednost, ki se uporablja za primerjavo različnih vrst varoval za sluh.

Varnostne čelade

Uporablja se v poklicih, kjer obstaja nevarnost padca predmeta na glavo delavca ali če obstaja nevarnost padca osebe z višine (v gradbeništvu, drvarju itd.) in v poklicih, kjer obstaja nevarnost druge možne nevarnosti, na primer visoka vročina (gasilci, operaterji talilne peči itd.), električni udar. Te čelade je mogoče kombinirati z zaščito za oči ali celotno zaščito za obraz in zaščito za sluh.
EN 397 Industrijske zaščitne čelade
EN 14052 Industrijske čelade z visoko stopnjo zaščite
EN 12492 Čelade za plezalce
EN 50365 Električno izolacijske čelade za uporabo v nizkonapetostnih inštalacijah

Kapa s plastično notranjo ojačitvijo

Uporablja se pri delovnih aktivnostih, pri katerih obstaja nevarnost poškodbe glave zaradi udarca v predmet ali konstrukcijo. Ni je mogoče uporabiti namesto zaščitne čelade, saj ne more ublažiti udarca padajočega predmeta.
EN 812 Industrijske čelade za zaščito pred udarci

Pasivna zaščita dihal

Filtrirne polmaske (respiratorji) – za enkratno uporabo, za večkratno uporabo / Filtrirne polmaske z zamenljivimi filtri / Celoobrazne maske
EN 136 Celoobrazne maske
EN 143 Filtri za delce
EN 140 Polmaske in četrtmaske
EN 148-1 Sredstva za zaščito dihal – navoji za lične dele – 1. del: povezovalni okrogli navoj
EN 149 Zaščitna sredstva za dihala – filtrirne polmaske za zaščito pred delci – zahteve, preskušanje in označevanje
EN 14387 Protiplinski in kombinirani filtri
EN 405 Oprema za varovanje dihal – Filtrirne polmaske z ventili proti plinom ali plinom in delcem – zahteve, preskušanje in označevanje
EN 1827 Oprema za varovanje dihal – polmaske brez inhalacijskih ventilov in z zamenljivimi filtri za zaščito pred plini ali pred plini in delci ali samo pred delci – zahteve, testiranje in označevanje

Aktivna zaščita dihal

Filtrirno-prezračevalne enote
EN 12021 Sredstva za zaščito dihalnih organov – stisnjeni plini za dihalne aparate
EN 12941 Naprave za varovanje dihal – Filtrirne naprave s pomožnim prezračevanjem, pritrjene na čelado ali kapuco – Zahteve, preskušanje in označevanje
EN 12942 Zaščitne naprave za dihala – Filtrirne naprave s pomožnim prezračevanjem, pritrjene na masko, polmasko in četrt masko – zahteve, preskušanje in označevanje
EN 14594 Zaščitna oprema za dihalne organe – dihalni aparat s cevjo za stisnjen zrak s konstantnim pretokom – zahteve, testiranje in označevanje
EN 60079-11 Zaščita naprave z intrinzično varnostjo “i”
EN 60079-31 Oprema zaščitena pred vžigom prahu s “t” zapiralom
EN 60529 Stopnje zaščite s pokrovom (pokritost – koda IP)

Zaščita pred padci

EN 341 Sredstva za osebno zaščito pred padci – oprema za reševanje po vrvi
EN 353-1, 2 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – premični blažilniki padcev
EN 354 Sredstva za osebno zaščito pred padci – povezovalna sredstva
EN 355 Osebna zaščitna oprema proti padcem z višine – blažilniki padcev
EN 358 Osebna varovalna oprema za pozicioniranje pri delu in preprečevanje padcev z višine – pasovi za pozicioniranje in zadrževanje ter povezovalne naprave za pozicioniranje pri delu
EN 360 Osebna varovalna oprema proti padcem z višine – izvlečna varovala za zaustavitev padca
EN 361 Osebna zaščitna oprema proti padcem z višine – varnostni pasovi
EN 362 Osebna zaščitna oprema proti padcem z višine – sklopke
EN 363 Sredstva za zaščito oseb pred padci – sistemi za zaščito oseb pred padci
EN 397 Industrijske zaščitne čelade
EN 795 Industrijske zaščitne čelade
EN 813 Sredstva za zaščito oseb pred padcem – sidrne naprave
EN 892 Plezalna oprema – dinamične plezalne vrvi
EN 1496 Sredstva za zaščito oseb pred padci – reševalne dvižne naprave
EN 1497 Sredstva za osebno zaščito pred padci – reševalni pasovi
EN 1498 Sredstva za osebno zaščito pred padci – reševalne zanke
EN 1868 Osebna varovalna oprema proti padcem z višine – seznam enakovrednih pojmov
EN 1891 Osebna varovalna oprema za preprečevanje padcev z višine – nizko natezne vrvi z obloženim jedrom
EN 12841 Sredstvo za osebno zaščito pred padcem – naprava za nastavljanje vrvi